Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD453
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorami ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania ludności o zagrożeniu​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozwiązania mają umożliwić jak najlepsze przygotowanie formalnych uregulowań w zakresie sposobu i trybu współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorami ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadomienia ludności na wskazanym obszarze o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Projekt rozporządzenia zawiera praktyczne, efektywne i możliwe do realizacji rozwiązania (oparte m.in. na podstawie prowadzonego programu pilotażowego, którego podstawą jest tzw. „List Intencyjny w sprawie wysyłania komunikatów o zagrożeniu w stanie wyższej konieczności do czasu wejścia w życie art. 21a ustawy o zarządzaniu kryzysowym”).
Istotą projektowanej regulacji jest zapewnienie efektywnego przepływu informacji między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a operatorami ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu skutecznego i szybkiego przekazania, tzw. ALERT-u RCB do ludności na obszarze objętym zagrożeniem.
Z dniem 12 grudnia 2018 r. wchodzą bowiem w życie przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) dotyczące powiadamiania ludności o zagrożeniach, a elementem niezbędnym do ich realizacji są regulacje zawarte w ww. projekcie rozporządzenia. 

 

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania zawarte w projekcie obejmują:
1) sposób i tryb współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadomienia ludności na wskazanym obszarze o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej
2) niezbędne elementy komunikatu, o którym mowa w art. 21a ust. 3 ustawy z.k., które stanowić mają podstawę formułowania komunikatów charakteryzujących się łatwością zrozumienia i zastosowania się do zawartych w nich treści;
3) sposób przekazania komunikatu (krótkiej wiadomości tekstowej) przez operatorów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRCB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.12.2018
Rejestr zmian