Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD71
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dostępu do aplikacji służącej do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1063) nastąpiła konieczność wydania rozporządzenia, którego upoważnienie ustawowe jest zawarte w art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określenie zasad dostępu do aplikacji służącej do przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie  oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy podmiotom udzielającym pomocy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry