Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID216
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rada Ministrów w dniu 2 grudnia 2008 r. podjęła uchwałę Nr 255/2008 w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, którą zmieniono uchwałą Nr 64/2014 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO. Zmiana uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, wynika z konieczności wsparcia misji i wymiaru sprawiedliwości Kosowa w związku z planowanymi działaniami mającymi na celu osądzenie sprawców zbrodni wojennych z czasów konfliktu w Kosowie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaproponowane przez Polskę wsparcie polegałoby na utworzeniu i wysłaniu w rejon działania misji Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, w skład której weszłoby od 90 do 100 osób. Zadania Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji byłyby takie same jak Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, z wyłączeniem zadań przewidzianych dla komponentu antyterrorystycznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.05.2019
do góry