Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID218
Tytuł

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja postanowień art. 138 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie założenia projektu budżetu państwa na rok następny, w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Założenia projektu budżetu państwa na 2020 rok będą stanowiły podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 11 czerwca 2019 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2019
do góry