Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD489
Tytuł

Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zapewnienie w 2019 r. dodatkowego, elementarnego wsparcia dla emerytów i rencistów - w formie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na Konwencji Partii Prawo i Sprawiedliwość, która odbyła się w dniu 23 lutego 2019 r., zapowiedziana została dodatkowa pomoc w postaci "trzynastej" emerytury dla każdego świadczeniobiorcy, realizowana w projekcie ustawy poprzez wypłatę, w maju 2019 r., jednorazowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów.
Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego ma być w szczególności zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie.
Jednocześnie obowiązkiem Rządu jest zapewnienie finansowego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów, ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych świadczeniobiorców. Pomimo tego, że w ostatnich latach, w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalno-rentowych wprowadzono wiele zmian, pomoc ta nadal uznawana jest za niewystarczającą.
Stąd też w 2019 r. proponuje się wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie to wypłacone zostałoby emerytom i rencistom w maju 2019 r., w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł.
Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent socjalnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.03.2019
do góry