Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID211
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwałą Nr 44/2018 z dnia 7 marca 2018 r. Rada Ministrów powołała Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Obecnie istnieje potrzeba dokonania zmiany na tym stanowisku. Proponuje się powołanie na Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Pana Tadeusza Kościńskiego, który od stycznia 2018 r. pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz odpowiada za sprawy dotyczące promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, a także za politykę eksportową i inwestycyjną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Powołanie nowej osoby na stanowisko Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Uchylenie uchwały Nr 44/2018 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 lutego 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.02.2019
Rejestr zmian