Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD77
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem … wejdzie w życie ustawa z dnia … o świadczeniu dobry start (Dz. U. poz. …). Ustawa ta ma na celu uregulowanie, w akcie rangi ustawowej, spraw dotyczących świadczenia, które ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, tj. jednorazowego świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na uczące się dziecko. Obecnie świadczenie to realizowane jest na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061). Ustawa przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, na grunt ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie aktu prawnego w związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniu dobry start.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac RM pod numerem RD544.

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.02.2020
do góry