Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID24
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwałą Nr 15/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. Rada Ministrów powołała Pana Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w ówczesnym Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na stanowisko Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W związku z objęciem przez Pana Tadeusza Kościńskiego stanowiska Ministra Finansów istnieje potrzeba dokonania zmiany na tym stanowisku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się powołanie Pana Adriana Malinowskiego na stanowisko Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Jednocześnie niezbędne jest uchylenie uchwały Nr 15/2019 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2019 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Mazur Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry