Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD469
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Utworzenie z dniem 1 lutego 2018 r. Służby Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu oraz zmiana art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, z poźn. zm.) powoduje konieczność uwzględnienia funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wśród funkcjonariuszy uprawnionych do wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego, w miejsce funkcjonariuszy byłego Biura Ochrony Rządu (§ 1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uwzględnienie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wśród funkcjonariuszy uprawnionych do wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego (§ 1).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.02.2019
Rejestr zmian