Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD455
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie przepisy dotyczące Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa zawarte są w rozdziale 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560). Ustawa ta zgodnie z art. 61
w zw. z art. 84 przewiduje powołanie, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia jej w życie Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Pełnomocnik powołany na podstawie ww. ustawy będzie koordynował działania
i realizował politykę rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zasadnym jest uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 587) w wydanego na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy akt ma charakter porządkujący i stanowi konsekwencję uchwalenia ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która w art. 61 przewiduje powołanie Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa. Utrzymanie w mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa w wydanego na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia
o Radzie Ministrów byłoby niezasadne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKarol Okoński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.03.2019
do góry