Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD56
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO) na terenach resortu obrony narodowej pozwalają stwierdzić, że nadzór nad ich działalnością nie jest wystarczający.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje przejęcie nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO) przez Żandarmerię Wojskową. Przewidywanym efektem zmian będzie wyeliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań przez SUFO ujawnionych przez Żandarmerię Wojskową w ramach realizowanych przez nią kontroli.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.04.2018
do góry