Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID18
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2015

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja postanowień art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Postanowienie o zamknięciu rachunków budżetu państwa za rok 2015.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.05.2016
Rejestr zmian