Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID16
Tytuł

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja postanowień art. 138 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zgodnie z art.17  ust.1 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, strona rządowa, w terminie do 15 czerwca każdego roku, przedstawia założenia projektu budżetu państwa na rok następny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Założenia projektu budżetu państwa na 2017 rok będą stanowiły podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.06.2016
do góry