Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD77
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn. zm.) i przewiduje kolejne rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.). Projekt realizuje podstawowe założenia przyjęte przy podejmowaniu decyzji w sprawie wdrożenia nowego systemu opłat i zakłada wprowadzenie opłaty elektronicznej na kolejnych odcinkach dróg o wysokim  standardzie technicznym,  tak aby docelowo cała sieć autostrad i dróg ekspresowych została objęta opłatą elektroniczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat o ok. 150 km dróg krajowych, w tym o odcinki autostrad A1 i A4 oraz dróg ekspresowych S3, S6, S8, S17, S69 i S74. Planuje się, że określone w projektowanym rozporządzeniu  rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat zostanie wdrożone z dniem 1 października 2016 r. W wyniku wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia wzrosną przychody Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu opłaty elektronicznej. Fundusz gromadzi środki przede wszystkim na prowadzenie inwestycji na drogach krajowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry