Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuRD5
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z konieczności ograniczenia kosztów ponoszonych w związku z publikowaniem ogłoszeń o przetargu lub zaproszeniu do rokowań w przypadku rozpoczęcia procedury sprzedaży przedsiębiorstwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązania polega na zmianie treści § 3 ust. 3 poprzez zastąpienie publikacji ogłoszenia o przetargu lub zaproszeniu do rokowań w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wprowadzeniem konieczności publikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zbywcy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 4 marca 2016, 10:09
Rejestr zmian