Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA6
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące przepisy regulujące pełnienie kontraktowej zawodowej służby wojskowej określają, że może ona być pełniona maksymalnie przez okres 12 lat. Projektowane rozwiązanie ma na celu zniesienie obowiązującego ograniczenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana zakłada zniesienie ograniczenia w zakresie dwunastoletniego okresu pełnienia kontraktowej zawodowej służby wojskowej. Zniesienie tego ograniczenia umożliwi żołnierzom zawodowym, w szczególności korpusu szeregowych zawodowych, pełnienie służby wojskowej przez dłuższy okres. Pozwoli to na uzyskanie przez nich prawa do zaopatrzenia emerytalnego (przysługującego po 15 latach służby wojskowej) oraz do odprawy mieszkaniowej (również przysługującej żołnierzom, którzy nabyli prawo do zaopatrzenia emerytalnego). Zmiana umożliwi utrzymanie w zawodowej służbie wojskowej wykwalifikowanych, doświadczonych żołnierzy, co przyczyni się do podniesienia zdolności bojowych jednostek wojskowych. Nowelizacja umożliwi również żołnierzom rezerwy, którzy zostali zwolnieni przed upływem 12 lat służby wojskowej, ponowne powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBartosz Kownacki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Powodem rezygnacji z prac nad powyższym projektem jest fakt popisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 marca br. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk nr 171, Dz. U. poz. 308), regulującego materię proponowaną w przedmiotowym projekcie ustawy.

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.03.2016
do góry