Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA2
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy  o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy  o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej dotyczą:
- określenia stawki dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na poziomie 65% składki oraz w konsekwencji zrezygnowanie z delegacji dla Rady Ministrów do corocznego określania tej stawki,
- podniesienia stawek taryfowych uprawniających do otrzymania dotacji i uzależnienia jej w części od  klasy bonitacji gleby,
- podwyższenia wysokości dotacji dla zakładów ubezpieczeń z tytułu wypłaconych ubezpieczeń za szkody spowodowane przez suszę,
- zwolnienia z opłaty skarbowej czynności polegającej na wydawaniu decyzji dla zakładów ubezpieczeń w sprawie przyznania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ryzyka suszy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. z autopoprawką i zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry