Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD450
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia ma na celu wykreślenie z wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 145), następujących spółek:
1) Grupa Hoteli WAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która aktualnie działa pod firmą AMW Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
2) Spółka pod firmą AIRPORT VILLAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie.
Projekt rozporządzenia spowoduje przeniesienie uprawnień do wykonywania praw z akcji AMW Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z Agencji Mienia Wojskowego na Prezesa Rady Ministrów.
Usunięcie z wykazu spółki AIRPORT VILLAGE Sp. z o.o. w likwidacji jest spowodowane faktem, że z dniem 17 maja 2017 r. zakończona została jej likwidacja, a z dniem 30 maja 2017 r. spółka ta została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.
Ponadto wydanie nowego rozporządzenia wynika ze zmiany firm spółek w nim wymienionych.

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia uporządkuje wykaz spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, mając na uwadze zakres zdań Agencji Mienia Wojskowego oraz interes Skarbu Państwa, stąd też zasadnym jest przeniesienie uprawnień do wykonywania praw z akcji AMW Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z Agencji Mienia Wojskowego na Prezesa Rady Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Zdzikot Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U poz. 583), niezbędne jest wycofanie z Wykazu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (nr RD450), jako bezprzedmiotowego.

Data modyfikacji : 11.05.2019
Rejestr zmian