Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD74
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 28 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, zakazujące stosowania 235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.  Powyższe rozporządzenie było zmieniane rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia: 8 maja 2013 r. (Dz. U. poz. 590), 20 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 641), 5 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 688), 18 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 582), 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 830), 30 marca 2018 r. (Dz. U. poz. 781) oraz z 8 maja 2019 r. (Dz. U. poz. 1047).
Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w przepisach krajowych wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jako zakazanych do stosowania w kraju, a znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym, że każdego roku we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych są dokonywane zmiany polegające na wpisaniu nowych odmian MON 810 bądź usunięciu części z nich z unijnego katalogu, zaproponowane zmiany są podyktowane potrzebą aktualizacji wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce z wykazem odmian dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej. Zmiana krajowego wykazu odmian będzie polegała na dopisaniu odmian, które zostały dopisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.  Krajowy wykaz zakazanych do uprawy odmian powinien zostać zaktualizowany przed rozpoczęciem okresu wiosennych siewów kukurydzy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Niniejsze rozporządzenie uaktualnia wykaz odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, której materiał siewny jest zakazany do stosowania w Polsce od dnia 28 stycznia 2013 r.

           

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry