Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

59
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID178 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
UD390 MRPiPS
Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
ID175 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
ID172 MRPiPS
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
RD373 MRPiPS
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
UD381 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r. Więcej
UD376 MRPiPS
Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
UD375 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
UD366 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
UD356 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony