Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

2
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD340 Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Piotr Naimski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
więcej
UD313 Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Piotr Naimski Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 października 2017 r. w trybie obiegowym więcej