Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

85
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD391 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
UD389 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
UD388 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD383 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD378 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD373 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UC124 MZ
Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych MZ III kwartał 2018 r. Więcej
UD369 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UC120 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD364 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony