Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

60
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID167 MF

Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF
więcej
ID166 MF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF
III kwartał 2018 r. więcej
ID165 MF

Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF
II kwartał 2018 r. więcej
UD361 MF

Teresa Czerwińska Minister Finansów MF
III kwartał 2018 r. więcej
ID162 MF

Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF
II kwartał 2018 r. więcej
ID163 MF

Teresa Czerwińska Minister Finansów MF
II kwartał 2018 r. więcej
ID164 MF

Teresa Czerwińska Minister Finansów MF
II kwartał 2018 r. więcej
UA39 MF

Piotr Walczak Podsekretarz Stanu MF
II kwartał 2018 r. więcej
UA38 MF

Piotr Walczak Podsekretarz Stanu MF
II kwartał 2018 r. więcej
UA37 MF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF
II kwartał 2018 r. więcej