Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

13
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID152 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
ID148 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
ID142 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
ID143 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
ID144 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
ID141 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
ID103 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
ID99 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 czerwca 2017 r. w trybie obiegowym więcej
ID89 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UC75 MSiT

Dariusz Rogowski Podsekretarz Stanu MSiT
III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2017 r. z autopoprawkami więcej