Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

175
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD280 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD295 MRiF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD292 MRiF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID126 MRiF

Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD272 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD284 MRiF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD271 MRiF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD285 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD267 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID123 MRiF

Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej