Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

20
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD325 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
więcej
RD244 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 sierpnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
ID112 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 sierpnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD237 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 września 2017 r. w trybie obiegowym więcej
ID111 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 września 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD226 MEN

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2017 r. w trybie obiegowym więcej
ID100 MEN

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2017 r. w trybie obiegowym więcej
ID97 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD215 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD141 MEN

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 września 2017 r. więcej