Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

96
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD384 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD382 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD381 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD380 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD379 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD377 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD376 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
UD385 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD372 MSWiA
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
UD384 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony