Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

96
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC96 MS

Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS
III kwartał 2017 r. więcej
UC95 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
IV kwartał 2017 r. więcej
UC94 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
IV kwartał 2017 r. więcej
UC93 MS

Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS
III kwartał 2017 r. więcej
UC92 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
III kwartał 2017 r. więcej
UC91 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
III kwartał 2017 r. więcej
UC90 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
III kwartał 2017 r. więcej
UC89 ME

MRiF
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu ME
III kwartał 2017 r. więcej
UC88 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 kwietnia 2017 r. więcej
UC87 MGMiŻŚ

Paweł Brzezicki Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ
III kwartał 2017 r. więcej