Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

71
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD341 MZ

Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ
więcej
ID139 MZ

Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ
więcej
RD296 MZ

Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
ID137 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
ID136 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UA36 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 r. więcej
UD310 MZ

Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ
więcej
ID130 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 września 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD302 MZ

Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD294 MZ

GIS
Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny MZ
więcej