Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC161 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD557 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UC160 MRiRW
Tadeusz Romańczuk Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
UD555 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej
UD556 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD554 ME
Tomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu ME III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD530 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD552 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
UD553 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD529 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej