Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1737
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD566 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA IV kwartał 2019 r. Więcej
RC44
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RC46
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RC45
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
ID271 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
ID270 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
ID269 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
ID268 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
ID267 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
ID266 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony