Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1641
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD483 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD482 MSWiA
MRPiPS, MPiT, MZ
Pani Renata Szczęch Podsekretarz Stanu w MSWiA, Paweł Majewski Sekretarz Stanu w MSWiA, Pan Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w MRPiPS, Pan Marian Ociepa Podsekretarz Stanu w MPiT, Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MZ MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
RD474 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS II kwartał 2019 r. Więcej
UD481 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
RD473 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD472 MIiR
Pan Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
RD471 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
UD480 MS
Michał Wójcik Sekretarz Stanu, Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. Więcej
UC148
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 maja 2019 r. Więcej
UC149 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2019 r. Więcej