Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1737
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC156 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
RD507 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ IV kwartał 2019 r. Więcej
UD520 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
RD505 MPiT
Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT II kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
UD518 MPiT
MS
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu, Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MPiT III kwartał 2019 r. Więcej
UD517 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej
RD504
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu III kwartał 2019 r. Więcej
ID230 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 15 października 2019 r. Więcej
RD503 MRPiPS
Bożena Borys-Szopa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS IV kwartał 2019 r. Więcej
RD502 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej