Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1636
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD477 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 12 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD478 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
UD485 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD486 MNiSW
Piotr Dardziński Sekretarz Stanu MNiSW I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD484 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN II kwartał 2019 r. WYCOFANY Więcej
UD483 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD482 MSWiA
MRPiPS, MPiT, MZ
Pani Renata Szczęch Podsekretarz Stanu w MSWiA, Paweł Majewski Sekretarz Stanu w MSWiA, Pan Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w MRPiPS, Pan Marian Ociepa Podsekretarz Stanu w MPiT, Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MZ MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
RD474 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS II kwartał 2019 r. Więcej
UD481 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
RD473 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej