Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ZC2 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2017 r. - WYCOFANY Więcej
UC11 MGMiŻŚ
Jerzy Materna Sekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2017 r. - WYCOFANY Więcej
UC7 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
UC3 MKiDN
Krzysztof Czabański Sekretarz Stanu MKiDN I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 maja 2016 r. Więcej
UC4 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 stycznia 2018 r. Więcej
UC5 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r. z autopoprawką Więcej
UC6 MKiDN
Krzysztof Czabański Sekretarz Stanu MKiDN I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UC2 ME
MR
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. Więcej
UB4 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA WYCOFANY Więcej
UB5 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA WYCOFANY Więcej

Wybierz Strony