Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1662
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC1
Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. ze zmianami Więcej
UB1 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r. Więcej
UA7 MRPiPS
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
UA8 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2016 r. Więcej
IA1 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ Więcej
UA3 MRiRW
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
UA4 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2015 r. Więcej
UA5 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 stycznia 2016 r. ze zmianami Więcej
UA6 MON
Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu MON WYCOFANY Więcej
UA1 MZ
Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej

Wybierz Strony