Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1722
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC38 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2016 r. Więcej
UC39 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. Więcej
RC17 UOKiK
Adam Jasser Prezes UOKiK UOKiK IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC18 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC19 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UC33 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
RC16 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
UC34 ME
Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu ME III kwartał 2019 r. Więcej
UC35 MNiSW
Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2015 r. z autopoprawką Więcej
UC36 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. ze zmianami Więcej