Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD1 MSP
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD2 MSP
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD3 MSP
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD3 MSP
RCL
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP WYCOFANY Więcej
UC45 MF
Marian Banaś Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC46 MRiF
Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. Więcej
UC43 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2016 r. Więcej
RC20 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UC44 MR
UZP
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MR I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. ze zmianami Więcej
RC21 UZP
Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UZP I kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej