Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD46
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu Więcej
UA19 MRiF
Radosław Domagalski-Łabędzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF WYCOFANY Więcej
UD47 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN WYCOFANY Więcej
UD45 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ZC7 MR
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r. Więcej
UA17 MNiSW
Teresa Czerwińska Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2016 r. Więcej
UD43 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UD44 MZ
Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. Więcej
UA18 MZ
Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2017 r. z autopoprawkami Więcej
UC60 ME
Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 r. Więcej