Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID16 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r. Więcej
UD55 MRiF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 października 2016 r. Więcej
ID17 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r. z autopoprawkami Więcej
ID18 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r. Więcej
UD53 MSiT
Ryszard Szuster Podsekretarz Stanu MSiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. Więcej
UD54 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r. Więcej
ID15 MRiRW
Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD52 MSiT
Jarosław Stawiarski Sekretarz Stanu MSiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. Więcej
RD77 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD51 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA Więcej