Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1722
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD517 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD537 Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów
Rzecznik Praw Pacjenta
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów III kwartał 2019 r. Więcej
UD536 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III/IV kwartał 2019 r. Więcej
ID235 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r. Więcej
RD516 Prezes GUS
Przewodniczący Rady Statystyki
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD534 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. Więcej
UD535 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
UD533 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
RD515 MPiT
Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT II kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
RD514
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej