Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1605
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID19 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. ze zmianami Więcej
RD78 MIiB
Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID20 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów zatwierdziła 28 września 2016 r. Więcej
RD79 MON
Bartłomiej Grabski Podsekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID21 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r. Więcej
UA21 MRiF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. Więcej
RD80 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD56 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON Więcej
UB7 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 października 2016 r. Więcej
ID16 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r. Więcej