Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1643
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UB10 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2016 r. Więcej
UD85 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI WYCOFANY Więcej
UD86 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2017 r. Więcej
ID29 MIiB
Piotr Stomma Podsekretarz Stanu MIiB WYCOFANY Więcej
UC71
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 listopada 2017 r. z autopoprawką Więcej
UC72
Paweł Sałek Sekretarz Stanu II kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11.07.2017 r. Więcej
UC73 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r. Więcej
UD81 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r. Więcej
UD82 MZ
Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 czerwca 2017 r. Więcej
ZD4 MRiF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF WYCOFANY Więcej