Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1583
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC154 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
UD495 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS I kwartał 2019 r. Więcej
UD494 MPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
UD493 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 kwietnia 2019 r. Więcej
RD485 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
ID215 MIiR
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
UC153 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
RD483 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. Więcej
RD484 MON
Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu MON II kwartał 2019 r. Więcej
RD482 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej