Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1493
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD449 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD447
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 marca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD464
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu I kwartał 2019 r. Więcej
RD448 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
ID206 MIiR
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UC144 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2019 r. Więcej
RD446 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2019 r. Więcej
UD462 MC
MI
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2019 r. Więcej
UA43 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR I kwartał 2019 r. Więcej
UD463 MC
Karol Okoński Podsekretarz Stanu MC II kwartał 2019 r. Więcej