Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

735
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD209 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej
UD236 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
ID93 MRiF

Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID92 MRiF

Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID95 MRiF

Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID94 MRiF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD235 MRiF

Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID90 MRiF

Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID91 MRiF

Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD234 MSZ

Renata Szczęch Podsekretarz Stanu MSZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 kwietnia 2017 r. więcej