Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

677
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD206 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD207 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
RD193

Paweł Sałek Sekretarz Stanu
więcej
RD192 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
RD191 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
RD190 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
ID86 MSWiA

Tomasz Zdzikot Podsekretarz Stanu MSWiA
więcej
UC91 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
II kwartał 2017 r. więcej
UD205 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD188 MRiF

Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej