Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

653
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD184 UOKiK

Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK
więcej
UD199 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD198 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD195 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD197 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD194 MZ

Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD196 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UC90 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
III kwartał 2017 r. więcej
UD193 ME

Grzegorz Tobiszowski Sekratarz Stanu ME
więcej
ID82 MRiF

Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej