Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

716
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD208 ME

Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
RD207 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD226 MRiRW

Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 marca 2017 r. więcej
ID87 MRiF

Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD205 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
RD206 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
więcej
UD224 MZ

Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD225 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
więcej
UC92 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
I kwartał 2017 r. więcej
UD222 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
więcej