Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

438
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD114 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD110 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD111 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD112 MRiRW

Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD113 MRiRW

Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD108 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD109 MON

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON
więcej
IC4 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
III kwartał 2016 r. więcej
RD117 ME

Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
UD107 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej