Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC70 MR

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu MR
III/IV kwartał 2016 r. więcej
UD75 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
UD72 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD73 MS

Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS
więcej
UC68

Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu
III kwartał 2016 r. więcej
UD74 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UC69 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
III kwartał 2016 r. więcej
UD71 MF

Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu MF
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r. więcej
RD84 MEN

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu MEN
więcej
ID22 MEN

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu MEN
więcej