Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

870
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD278 MRiF

MS,MRPiPS
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
ID119 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UC99 MIiB

Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MIiB
IV kwartał 2017 r. więcej
ID121 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej
RD258 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD259 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD260 MON

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON
więcej
RD257 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD277 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD256 MZ

Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ
więcej