Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD81 MZ

Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD82 MZ

Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ
więcej
ZD4 MR

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MR
więcej
UD83 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD102 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD84 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD99 MSWiA

Tomasz Zdzikot Podsekretarz Stanu MSWiA
więcej
RD100 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD101 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD95 MON

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON
WYCOFANY więcej