Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

479
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD129 Rada Statystyki

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki
więcej
RD128 Rada Statystyki

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki
więcej
RD127 Prezes UZP

Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych MR
więcej
UD133 MRiRW

Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r. więcej
UA25 MEN

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN
więcej
RD124 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
więcej
RD126 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej
UD132 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UC81 MF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF
II kwartał 2017 r. więcej
RD125 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
więcej