Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD114 ME

Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
UD102 MF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF
więcej
UD97 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
więcej
UC76

Paweł Sałek Sekretarz Stanu
III kwartał 2016 r. więcej
RD110 MON

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON
więcej
RD109 MIiB

Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa MIiB
więcej
RC23 MRiRW

Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW
IV kwartał 2016 r. więcej
RD108 MZ

Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ
więcej
RD107 Koordynator Służb Specjalnych

Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. w trybie obiegowym więcej
UD96 MR

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MR
więcej