Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1411
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD453 RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB IV kwartał 2018 r. Więcej
UD468 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
RD452 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
UD467 MPiT
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”
Piotr Woźny Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
RD451 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej
UD466 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2018 r. Więcej
UD465 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2018 r. Więcej
RD450 MON
Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu MON I kwartał 2019 r. Więcej
RD449 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA IV kwartał 2018 r. Więcej
RD447
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony