Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

480
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID43 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD141 MEN

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN
więcej
UD140 MZ

Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD136 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
UD138 MRPiPS

Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD139 MF

Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF
więcej
UD135 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
UD137 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD134 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UA26 MZ

Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ
więcej