Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID36 MC

Witold Kołodziejski Sekretarz Stanu MC
więcej
UD101 MSWiA

Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA
więcej
UD103 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
UD104 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD98 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
RD111

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Krzysztof Lissowski p.o. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
więcej
UD99 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
RD112 ME

Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME
więcej
UD100 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD113 ME

Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
...