Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

773
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD251 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
IC6 MRiF

Witold Słowik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
II kwartał 2017 r. więcej
RD228 MGMiŻŚ

Grzegorz Witkowski Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ
więcej
ID102 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD227 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UC95 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
III kwartał 2017 r. więcej
UB15 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
ID101 ME

Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
RD226 MEN

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN
więcej
ID100 MEN

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN
więcej