Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC74

Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu
III kwartał 2016 r. więcej
UD87 MRiRW

Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
ID30 MON

Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu MON
więcej
UB10 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD85 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
UD86 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
ID29 MIiB

Piotr Stomma Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
UC71

Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu
III kwartał 2016 r. więcej
UC72

Paweł Sałek Sekretarz Stanu
IV kwartał 2016 r. więcej
UC73 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
III kwartał 2016 r. więcej
wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
...