Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

880
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD270 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD268 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD269 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD267 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID123 MRiF

Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD283 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
ID124 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD282 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
ZA4 MZ

Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ
więcej
UD281 MRiF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej