Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1358
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD432 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN IV kwartał 2018 r. Więcej
RD430 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2019 r. Więcej
RD431 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. Więcej
UD452 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
RD429 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2018 r. Więcej
ID202 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2018 r. Więcej
RD428 MON
Marek Łapiński Podsekretarz Stanu MON IV kwartał 2018 r. Więcej
RD427 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2018 r. Więcej
UD451 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ I kwartał 2019 r. Więcej
ID201 MKiDN
MEN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu (MKiDN), Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu (MEN) MKiDN IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony