Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1575
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD533 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. Więcej
RD515 MPiT
Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
RD514
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu III kwartał 2019 r. Więcej
UD531 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. Więcej
UD532 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC II kwartał 2019 r. Więcej
UA45 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD530 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2019 r. Więcej
RD513 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. Więcej
UD529 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
UD527 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony