Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

954
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD312 ME

Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
ID137 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej
ID136 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD311 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UC102 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
IV kwartał 2017 r. więcej
UC103 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
II kwartał 2018 r. więcej
UA36 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD310 MZ

Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD309 MS

Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD308 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej