Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

816
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD241 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD243 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
RD242 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD240 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD239 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD238 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
IC7 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
II/III kwartał 2017 r. więcej
RC31 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
II kwartał 2017 r. więcej
UD263 MRiF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD237 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
więcej