Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

Numer projektu

Ilość rekordów w bazie

56
Numer projektu Tytuł Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu Planowany termin wydania rozporządzenia/data wydania
56

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego I kwartał 2020 r. Więcej
55

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

Maciej Wąsik Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych III kwartał 2020 r. Więcej
54

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu

Pan Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji II kwartał 2020 r. Więcej
53

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu na pobyt w Domu Weterana

Maciej Wąsik – Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych II kwartał 2020 r Więcej
52

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych do Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD

Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów. I kwartał 2020 r. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 kwietnia 2020 r., tj. w dniu, w którym wejdą w życie art. 7 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie. Więcej
51

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

Maciej Wąsik – Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych II kwartał 2020 r. Więcej
50

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznawania zapomóg weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu

Maciej Wąsik, Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych II kwartał 2020 r. Więcej
49

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Maciej Wąsik, Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych II kwartał 2020 r. Więcej
48

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dla weterana-funkcjonariusza Agencji Wywiadu lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu

Maciej Wąsik, Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych II kwartał 2020 r Więcej
47

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Mariusz Kamiński Minister - Członek Rady Ministrów - Koordynator Służb Specjalnych II kwartał 2020 r. Więcej

* - zmiana treści

Wybierz Strony


do góry