Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

233
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID5 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD31 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UC9 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2020 r. Więcej
ID4 MSPORT
Jacek Osuch Sekretarz Stanu MSPORT IV kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD25 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UC8 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. Więcej
RD24 MRPiPS
Iwona Michałek Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2020 r. Więcej
IC1 MFiPR
Grzegorz Puda Sekretarz Stanu MFiPR IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2019 r. Więcej
RD22 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD21 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD23 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD19 KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD20 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych, Koordynator Służb Specjalnych MSWiA IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD18 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2019 r. z uwagą Więcej
ID3 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2019 r. Więcej
UC7 MSWiA
Błażej Poboży Podsekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej
RD17 MR
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju MR IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD30 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r. z autopoprawką Więcej
RD16 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 stycznia 2020 r. Więcej
RD15 UOKiK
Marek Niechciał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD13 MAP
Tomasz Szczegielniak Podsekretarz Stanu MAP IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD14 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD12 MF
Piotr Walczak Sekretarz Stanu MF IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 grudnia 2019 r. Więcej
UD29 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r.  Więcej
UC6 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 grudnia 2019 r. Więcej
UC5 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 grudnia 2019 r. Więcej
UB1 MRPiPS
Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. Więcej
UD28 MRiRW
UOKiK
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 grudnia 2019 r. Więcej
UA1 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r. z autopoprawką Więcej
RD10 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD23 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 grudnia 2019 r. Więcej
RD11 MON
Marek Łapiński Sekretarz Stanu MON IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD26 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. Więcej
RD9 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD27 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2020 r. Więcej
UD24 MSWiA
Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA Więcej
UD25 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2020 r. Więcej
UD22 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2020 r. Więcej
UD19 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MI II kwartał 2020 r. Więcej
UD17 MSPORT
Anna Krupka Sekretarz Stanu MSPORT IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lutego 2020 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry