Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

233
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD61 MSWiA
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej
UC15 Prezes UOKiK
Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK I kwartał 2020 r. Więcej
RD62 MSWiA
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej
RD60 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 stycznia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RA1 MK
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 stycznia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD59 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. Więcej
RD58 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS I kwartał 2020 r. Więcej
IC3 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ I kwartał 2020 r. Więcej
ID19 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu do Spraw Służb Specjalnych Koordynator Służb Specjalnych I kwartał 2020 r. Więcej
RD56 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS I kwartał 2020 r. Więcej
RD57 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS I kwartał 2020 r. Więcej
ID16 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
ID12 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
ID13 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
ID18 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
ID15 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
ID17 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
ID14 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
ID11 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2020 r. Więcej
ID10 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. Więcej
ID6 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN I/II kwartał 2020 r. Więcej
UD47 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej
ID8 MNiSW
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW I kwartał 2020 r. Więcej
RD55 MON
Marek Łapiński Sekretarz Stanu MON II kwartał 2020 r. Więcej
UC14 MF
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2020 r. - WYCOFANY Więcej
ID7 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR I kwartał 2020 r. Więcej
ID9 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC I kwartał 2020 r. Więcej
IC2 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR I kwartał 2020 r. Więcej
RD54 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funuduszy i Polityki Regionalnej MFiPR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD46 RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 stycznia 2020 r. Więcej
RD51 MSWiA
Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej
RD52 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lutego 2020 r. Więcej
RD53 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lutego 2020 r. Więcej
RD50 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lutego 2020 r. Więcej
UC13 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
UD44 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. Więcej
RD47 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2020 r. Więcej
RD45 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2020 r. Więcej
RD48 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych Koordynator Służb Specjalnych IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC12 MR
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju MR I kwartał 2020 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry