Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

233
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID24 MR
Krzysztof Mazur Podsekretarz Stanu MR I kwartał 2020 r. Więcej
RD76 MSPORT
Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu MSPORT I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD59 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2020 r. Więcej
UD58 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
UD57 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2020 r. Więcej
UC21 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej
RD75 MGMiŻŚ
MRiRW
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Ślódlądowej MGMiŻŚ I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
IA1 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. Więcej
UD56 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2020 r. Więcej
RD73 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ I kwartał 2020 r. Więcej
RD74 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. Więcej
UC20 MNiSW
Wojciech Maksymowicz Sekretarz Stanu MNiSW I/II kwartał 2020 r. Więcej
UD55 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 lutego 2020 r. Więcej
ID23 MKiDN
Wanda Zwinogrodzka Podsekretarz Stanu MKiDN II kwartał 2020 r. Więcej
UD54 MF
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lutego 2020 r. Więcej
UD53 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI I kwartał 2020 r. Więcej
ID22 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej
ID21 MAP
Tomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu MAP III kwartał 2020 r. Więcej
RD72 RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB I kwartał 2020 r. Więcej
UC19 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. Więcej
RD71 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2020 r. Więcej
UD52 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
UC18 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. Więcej
UD51 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI I/II kwartał 2020 r. Więcej
UD50 MK
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody MK II kwartał 2020 r. Więcej
UC17 MAP
Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu MAP I kwartał 2020 r. Więcej
UD49 MR
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju MR I kwartał 2020 r. Więcej
UA2 MR
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”
Pan Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” MR I kwartał 2020 r. Więcej
RC5 MAP
Tomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu MAP I kwartał 2020 r. Więcej
UC16 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 lutego 2020 r. Więcej
UD48 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. Więcej
RD68 Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Piotra Naimski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 stycznia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID20 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
RD70 MON
Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu MON I kwartał 2020 r. Więcej
RD69 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON I kwartał 2020 r. Więcej
RD65 MNiSW
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW I kwartał 2020 r. Więcej
RD66 MNiSW
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW I kwartał 2020 r. Więcej
RD67 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych II kwartał 2020 r. Więcej
RD64 MSWiA
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej
RD63 MSWiA
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2020 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry