Prace legislacyjne Prezesa Rady Ministrów

BIP Rady Ministrów prezentuje działania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów jako organów władzy wykonawczej. Znajdziecie tutaj Państwo informacje dotyczące:

  • podstaw prawnych działania Rady Ministrów (status i przedmiot działania);
  • składu Rady Ministrów (życiorysy, oświadczenia majątkowe);
  • organów pomocniczych Rady Ministrów;
  • zakresu obowiązków Rady Ministrów (w tym Prezesa Rady Ministrów, a także lista podlegających premierowi organów administracji);
  • trybu działania Rady Ministrów; sposobu ustanawiania aktów prawnych.

Znajdziecie tu Państwo informacje o pracach rządu, a więc:

  • porządek obrad Rady Ministrów;
  • długoterminowe harmonogramy prac Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
  • projekty ustaw przyjęte przez rząd i skierowane do Sejmu RP;
  • programy realizowane przez rząd.

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione poprzez wyłożenie lub wywieszenie w urzędzie, można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami:
dziennikarze@kprm.gov.pl - służącym wyłącznie do przesyłania pytań od dziennikarzy,
bip@kprm.gov.pl - przeznaczonym do przesyłania pytań przez obywateli
oraz pisemnie lub telefonując pod numer 22 694 74 74.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach BIP Rady Ministrów.

Data publikacji 1 stycznia 2000, 00:00

Data modyfikacji 8 sierpnia 2012, 12:45
Rejestr zmian
Autor: Robert Szaniawski,CIR

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 604143